Aquadomum Zelhem

Leven in en met de natuur

Algemeen


Groepen


Beschikbaarheid


Prijzen


Natuureducatie

Natuureducatie en milieuonderwijs zijn voor ieder kind van belang. Het kind leert niet alleen over de natuur en het behoud daarvan, maar komt letterlijk in contact met de natuur. Natuureducatie kent momenten van beleven en ontdekken. Struinen door de natuur is gezond, stimuleert beweging en maakt creatief. 

In het basisonderwijs en ook in buitenschoolse opvang wordt er tijd en energie gestoken in natuur- en duurzaamheidseducatie. 
 
Wilt u Aquadomum bezoeken met een klas uit het basisonderwijs? Wij verzorgen voor de leerlingen een leuke en leerzame rondleiding. In overleg is het mogelijk om hieraan lesopdrachten uit de klas te koppelen. Mogelijke thema’s zijn: vogels, insecten, planten, bodem, water, bomen en struiken en paddenstoelen. Elk seizoen zijn er weer andere planten en dieren te bewonderen. Mocht u nog vragen hebben over de mogelijkheden, neemt u dan gerust contact met ons op.

Een bezoek kan uitgebreid worden met een speurtocht op eigen terrein. De speurtocht neemt ongeveer 30 tot 60 minuten extra in beslag. Ook hiervoor geldt dat dit in overleg met u wordt vormgegeven.